Åtgärdade ärenden

Information om driftstörningar och avbrott

Här visas information om planerade och oplanerade avbrott för fjärrvärme, vatten och avlopp, gator och övriga arbeten. Vid driftstörningar jobbar vi så fort vi kan för att de som drabbats ska kunna använda sin tjänst igen. För att planerade avbrott ska kunna hållas korta, förbereds allt löpande underhållsarbete noga. Vi arbetar hårt med förebyggande åtgärder och bra underhåll för att minimera antalet avbrott.

Driftinformation